About
關於我們

* 以謙虛處事可以獲得尊重 * 以明理辦事可以明白是非
               * 以恭敬待人可以廣獲善緣  
                              * 以道德修身可以昇華人格 
* 把心住在體諒上心會更寬廣    * 把心住在淡泊上心會更昇華 
* 不以得為喜 不以失為悲         * 不以求為苦 不以有為樂  
               * 微笑是智慧的泉源 *微笑是愉快的流露
                              *微笑是誠懇的語言 *微笑是生命的花朵

 *** 秉承初心  ***誠心待人  ~~~ 你我共勉之 ~~~